Demokratski procesi i etnički odnosi (Međunarodni okrugli sto, 1995)

Međunarodni okrugli sto je, posle više godina od početka raspada bivše Jugoslavije, bio prvi ovakav susret i prilika za otvoren razgovor o aktuelnom stanju međunacionalnih odnosa u SRJ Jugoslaviji. U otvorenom dijalogu našli su se predstavnici parlamentarnih političkih stranaka iz vlasti i opozicije, predstavnici političkih partija nacionalnih manjina, nezavisni intelektualci, eksperti i predstavnici međunarodnih organaizacija OUN, OEBS, Evropskog parlamenta, Saveta Evrope. 

Okrugli sto su organizovali Project on Ethnic Relations (SAD), Soros Fond Jugoslavija, International Network Europe and the Balkans (Italija) i Fond Centar za demokratiju kao izvršni organizator.

Segmenti iz rasprave objavljeni su u časopisu "Dijalog". 

Demokratski procesi i etnički odnosi (Međunarodni okrugli sto, 1995)Demokratski procesi i etnički odnosi (Međunarodni okrugli sto, 1995)

NAJAVA DOGAĐAJA