Pravni položaj izbeglica i proces integracije (Međunarodni okrugli sto 1997)

Zamišljen kao logičan nastavak okruglog stola o integraciji izbeglica u Srbiji, neposredno prouzrokovan donošenjem i stupanjem na snagu novog Zakona o državljanstvu SRJ, ovaj međunarodni skup imao je za cilj da inicira regulisanje pravnog položaja izbeglica: njihovog državljanstva, izbegličkog statusa, imovinskih i radnih prava, kao i da se ponovo u našoj javnosti progovori o neophodnosti donošenja opšteg programa integracije. 

Usvojen je Završni dokument "Preporuke za regulisanje pravnog položaja izbeglica u procesu integracije i repatrijacije" koji je upućen međunarodnim organizacijama, državnim organima, domaćim nevladinim organizacijama i medijima. 

NAJAVA DOGAĐAJA