Uloga elektronskih medija u razvoju demokratije u istočnoj Evropi (1997)

Nezavisnost medija bila je ključan uslov za demokratizaciju u Srbiji. Razvoj elektronskih medija tih godina nametao je zahtev za drugačije pravno regulisanje ove oblasti. Na dvodnevnom skupu održanom novembra 1997. godine učestvovali su novinari i media analitičari iz SR Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, zemalja Istočne i Zapadne Evrope, SAD i Kanade. Razmatrani su različiti aspekti stanja i uloge medija u istočno-evropskim zemljama, s tim što je najveća pažnja posvećena radiju i televiziji kao medijima sa najvećim uticajem na formiranje javnog mnjenja.

Konferenciju su podržali Savet Evrope, UNESCO i Fond za otvoreno društvo. 

NAJAVA DOGAĐAJA