Povratak žena na tržište rada (2006-2007)

Projekat je bio namenjen nezaposlenim ženama od 35 do 55 godina iz Beograda, koje su želele da se vrate na tržište rada, poboljšaju kvalitet svog posla i svoje profesije. Pohađale su opšti biznis trening u okviru petonedeljne obuke, a nakon toga su se opredelile za jedan od tronedeljnih posebnih treninga – Obuku za pružanje socijalnih usluga ili Obuku za agente i brokere u turizmu. Po završetku programa organizovani su sastanci sa poslodavcima iz ove dve oblasti. Program je za svaku grupu od 60 polaznica trajao dva meseca. Organizovano je 3 programa koje je pohađalo 180 polaznica. 

Statistika projekta: 

  • 316 kandidatkinja se prijavilo za učešće; 
  • 180 polaznica je učestvovalo na dvomesečnom programu; 
  • Realizovano je više od 960 sati predavanja i radionica tokom 3 dvomesečna programa; 
  • Posle završetka programa, oko 30% polaznica je našlo posao, 10% je započelo svoj biznis, a grupa polaznica formirala je svoju nevladinu organizaciju "Zajedno, Zajedno". 

Radeći na ovom projektu, sa partnerskom organizacijom "Jednake mogućnosti" Fondacija je uspostavila široku mrežu saradnika, između ostalih sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Savetom za rodnu ravnopravnost, Nacionalnom službom za zapošljvanje, lokalnim samoupravama u Beogradu, opštinskim centrima za socijalni rad i dr. 

Povratak žena na tržište rada (2006-2007)Povratak žena na tržište rada (2006-2007)Povratak žena na tržište rada (2006-2007)Povratak žena na tržište rada (2006-2007)

NAJAVA DOGAĐAJA