Kako lakše i brže do posla (2008)

Centar za demokratiju i VIP Mobile su 18. novembra 2008. uručili diplome polaznicama trening programa "Kako lakše i brže do posla". To je bio završetak posebnog tronedeljnog programa koji je imao za cilj da polaznice steknu nova znanja o sektoru usluga. Kroz partnerstvo sa VIP Mobile Fondacija je pokazala spremnost da bude efikasan partner biznisu za zajedničke projekte. 

NAJAVA DOGAĐAJA