Žene, zapošljavanje vs siromaštvo (2008-2009)

Uz podršku UNDP kancelarije u Srbiji Fondacija je realizovala ovaj projekat u periodu 2008-2009. sa ciljem povećanja kapaciteta za zapošljavanje žena u lokalnim zajednicama. Težište projektnih aktivnosti je bilo na jačanju saradnje između ključnih aktera u planiranju, kreiranju poiltika i implementaciji programa za unapređenje konkurentnosti žena na tržištu rada. Uz saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva, uspostavljena je i saradnja sa predstavnicima biznis sektora. Aktivnosti projekta su sprovođene u Nišu, Pirotu, Kraljevu, Velikoj Plani i Paraćinu. 

NAJAVA DOGAĐAJA