Svi imamo pravo na rad pod jednakim uslovima

Projekat "Svi imamo pravo na rad pod jednakim uslovima – regulacija lizinga radne snage u Republici Srbiji" koji sprovodi Fondacija centar za demokratiju, podržan je u okviru konkursa Trag fondacije Otvoreno o javnim politikama

Rezultatima ovog projekta nastojaćemo da doprinesemo stručnoj raspravi, utvrđivanju prioriteta i komparativno najboljih rešenja prilikom pripreme predloga propisa o agencijama za privremeno zapošljavanje, kao i trasnparentnosti i uključenosti svih zainteresovanih aktera u proces donošenja odgovarajućeg propisa. 

  

NAJAVA DOGAĐAJA