Jačanje uloge civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju EU

Radna grupa za poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 –Socijalna politika i zapošljavanje

Fondacija Centar za demokratiju kao koordinator Radne grupe 17 za poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj jačanje uloge civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju EU. 

Članovi radne grupe imaće priliku da na sastancima kroz razmenu znanja i iskustva odrede glavne ciljeve pregovaračkog procesa, imajući u vidu najavljeno usvajanje Akcionog plana za poglavlje 19, novi ciklus Programa ekonomskih reformi za period 2019-2021 (ERP) i izveštaj i reviziju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). 

Polazeći od ogromnog znanja i iskustva organizacija, članica radne grupe, razvijaćemo i na dalje naše kapacitete kako u oblasti rada i zapošljavanja tako i u oblasti socijalne politike u procesu pridruživanja EU. Na osnovu ispitivanja interesovanja za pojedinačne teme u narednom periodu planiramo da organizujemo radionice i druge tematske skupove. 

Projekat se realizuje u trajanju od dve godine.

NAJAVA DOGAĐAJA