2014: Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EU

Fondacija Centar za demokratiju u 2014. godini sprovodi projekat "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EU" uz podršku Olof Palme International Centra.

Fondacija Centar za demokratiju u 2014. godini sprovodi projekat "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EU" uz podršku Olof Palme International Centra

Projekat sprovodimo na teritoriji Vojvodine, istočne i centralne Srbije. Cilj projekta je da omogući kompetentno praćenje i učešće lokalne samouprave u procesu pretpristupnih pregovora o članstvu u EU kroz podizanje kapaciteta lokalnih samouprava kako bi bolje razumele, promovisale i implementirale vrednosti i reforme po standardima EU kroz unapređivanje komunikacije sa lokalnim akterima. 

To ćemo postići kroz: (1) podizanje nivoa znanja ključnih lokalnih političkih aktera na temu pretpristupnih pregovora, (2) unapređivanje i kreiranje kanala komunikacije između građana i lokalnih samouprava i (3) unapređivanje javnog zagovaranja na temu održivog lokalnog/regionalnog razvoja i integracije Srbije u EU i lokalne zajednice. 

Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EUTokom implementacije projekta uključićemo: (1) odbornike skupština opština, (2) predstavnike opštinskih uprava, (3) građane, (4) lokalne nevladine organizacije, (5) mala i srednja preduzeća i (6) lokalne medije. 

Ciljeve projekta ostvarićemo kroz: (1) organizovanje regionalnih sastanaka o pretpristupnim pregovorima i ključnim akterima tog procesa za najvažnije lokalne aktere. Takođe, (2) organizovaćemo 3 okrugla stola (u Vojvodini, istočnoj i centralnoj Srbiji) na temu uloge lokalnih samouprava u pretpristupnim pregovorima o članstvu u EU. (3) Organizovaćemo i nacionalnu konferenciju o ulozi lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora. (4) Radićemo na razvijanju lokalnih timova za komunikaciju sa narodnim poslanicima Skupštine Republike Srbije i pregovaračkim timom i pružićemo im odgovarajući trening o tim aktivnostima. 

Želimo da postignemo: (1) podizanje kapaciteta i znanja ključnih lokalnih aktera na temu pretpristupnih pregovora, (2) aktivnije učestvovanje lokalnih aktera u definisanju prioriteta lokalnih zajednica u reformskom procesu pristupanja EU, (3) razvijanje planova lokalnih samouprava o uključivanju u monitoring pretpristupnih pregovora i (4) bolju informisanost građana o procesu pristupanja EU. 

 

Fondacija Centar za demokratiju Olof Palme International Center

NAJAVA DOGAĐAJA