Jednake na poslu (2013)

Fondacija Centar za demokratiju je tokom 2013. godine realizovala projekat "Jednake na poslu". Cilj projekta bio je da osnaži kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva i promoviše njihovu ulogu u predstavljanju problema i interesa žena u traženju posla, uslovima zapošljavanja, ostvarivanju radnih prava i samozapošljavanju u lokalnim zajednicama...

Na tržištu rada u Srbiji prisutne su razne forme diskriminacije žena prilikom traženja posla i na radu. Fondacija Centar za demokratiju je tokom 2013. godine realizovala projekat "Jednake na poslu". Cilj projekta bio je da osnaži kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva i promoviše njihovu ulogu u predstavljanju problema i interesa žena u traženju posla, uslovima zapošljavanja, ostvarivanju radnih prava i samozapošljavanju u lokalnim zajednicama. Ovim projektom, organizacije civilnog sektora koje su učestvovale u projektu podstaknute su da se bave ovom grupom problema, inicirana je saradnja sa sindikatima i organizacijama poslodavaca, kao i sa lokalnim biznisom. 

Politika afirmativne akcije

Politika afirmativne akcije

Na projektu je unapređena saradnja Fondacije i Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. 

Šta  smo uradili

  • Trodnevni trening za 20 predstavnika nevladinih organizacija iz južne i jugoistočne Srbije i iz Vojvodine
  • Radionica o rodnoj diskriminaciji za 25 mladih novinara i studenata završnih godina novinarstva o problemima žena na tržištu rada
  • Dva okrugla stola sa 30 lokalnih zainteresovanih aktera u Nišu i Novom Sadu 
  • Dve ulične akcije u Nišu i Novom Sadu bile su prilika za razgovor sa građanima o radnim pravima, zapošljavanju i diskriminaciji na tržištu rada

Ostvarena je sinergija sa ostalim projektima Fondacije tako što su sve aktivnosti projekta povezane sa portalom crnonabelo.com i društvenim mrežama.

Saradnici na projektu bile su organizacije "Zajedno zajedno" iz Beograda i "Timočki klub" iz Knaževca, a sprovođenje projekta finansijski podržava USAID preko Instituta za održive zajednice.

Prof. dr Nataša Gospić na treningu
Prof. dr Nataša Gospić na treningu


Ulična akcija u Novom Sadu
Ulična akcija u Novom Sadu

Jednake na poslu (2013)

NAJAVA DOGAĐAJA