2014: Efikasnija uloga inspekcije rada u suzbijanju rada na crno

Fondacija "Centar za demokratiju", u okviru trogodišnjeg programa Dostojanstven rad koji sprovodi Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, realizuje projekat "Efikasnija uloga inspekcije rada u suzbijanju rada na crno"...

Fondacija "Centar za demokratiju", u okviru trogodišnjeg programa Dostojanstven rad koji sprovodi Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, realizuje projekat "Efikasnija uloga inspekcije rada u suzbijanju rada na crno". Projekat se sprovodi u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine i predstavlja nastavak prošlogodišnjeg projekta "Ka efikasnijem suzbijanju neformalnog rada i sive ekonomije"

Kroz projekat "Efikasnija uloga inspekcije rada u suzbijanju rada na crno" želimo da doprinesemo povećanju efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno, iniciramo reformu i modernizaciju inspekcije rada kroz predlog praktične politike i stvorimo mrežu podrške za predlog praktične politike odnosno za predložene načine unapređenja rada inspekcije rada u cilju smanjenja rada na crno. 

Predlog praktične politike, koji mogu podržati svi zainteresovani, biće rezultat detaljne analize i konsultativnih sastanaka. 

Solidar Suisse

NAJAVA DOGAĐAJA