Građani i bezbednost - Osnovni elementi i akteri u sprovođenju koncepta ljudske bezbednosti (2012)

Cilj projekta je bio da mlade političare upoznamo sa konceptom ljudske bezbednosti, bezbednosnim izazovima i pretnjama na lokalnom nivou, kako bi se protiv takvih pretnji efikasno borili.

Fondacija Centar za demokratiju je uz finansijsku podršku Balkan Trust for Democracy i Demokratske komisije pri Ambasadi SAD u Beogradu, u saradnji sa Centrom za evroatlantske studije realizovala projekat "Građani i bezbednost - Osnovni elementi i akteri u sprovođenju koncepta ljudske bezbednosti".

Cilj projekta je bio da mlade političare upoznamo sa konceptom ljudske bezbednosti, bezbednosnim izazovima i pretnjama na lokalnom nivou, kako bi se protiv takvih pretnji efikasno borili. 

Građani i bezbednost - Osnovni elementi i akteri u sprovođenju koncepta ljudske bezbednosti Učesnici su imali prilike da od istaknutih predavača saznaju šta sve uključuje koncept ljudske bezbednosti, šta čini ljudsku bezbednost na lokalnom nivou, kakva je politika bezbednosti Republike Srbije, koji su trenutni izazovi regionalnoj i globalnoj bezbednosti. O svim ovim tema učesnici su razgovarali sa istaknutim predavačima među kojima su bili: dr Vladimir Bilandžić (Misija OEBS), Vladimir Ateljević (Fakultet političkih nauka), Tanja Miščević (Fakultet političkih nauka), Dušan Gamser (Centar za evroatlantske studije), Zoran Vujić (Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije), Vuk Vuksanović (Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije), Konstantin Samofalov (narodni poslanik), Žarko Petrović (ISAC), Sanja Mešanović (Kabinet potpredsednika Vlade Srbije), Filip Ejdus (Beogradski centar za bezbednosnu politiku), Hristina Stevanović Čarapina (Ambasadori životne sredine i održivog razvoja), dr Ksenija Petovar (profesor u penziji, Arhitektonski fakultet), Miroslava Jelačić (Grupa 484), Aleksandar Kovačević, (nezavisni konsultant), Svetlana Stanarević (Fukultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu). 

Projekat je realizovan u gradovima Niškog i Pirotskog okruga: Leskovcu, Pirotu, Nišu i Vranju. Pored mladih poličara projekat je uključio i predstavnike civilnog sektora i studente.

NAJAVA DOGAĐAJA