DPF: Iskušenja demokratije i strategija evropske levice s osvrtom na Srbiju (Bilten br. 3)

Demokratski politički forum – debata "Iskušenja demokratije i strategija evropske levice s osvrtom na Srbiju", održana 15. oktobra 2015. godine u Beogradu

Fondacija Centar za demokratiju je u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom organizovala debatu "Iskušenja demokratije i strategija evropske levice s osvrtom na Srbiju" na kojoj su se okupili narodni poslanici, predstavnici organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Gost debate bio je prof. dr Andreas Gros, predsednik Poslaničke Socijaldemokratske grupe u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Debata je održana 15. oktobra u prostorijama Narodne banke Srbije. (...) 

NAJAVA DOGAĐAJA