Regulacija "lizinga radne snage" u Republici Srbiji

U okviru projekta "Svi imamo pravo na rad pod jednakim uslovima" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju, koji je podržan od strane Trag fondacije u okviru konkursa Otvoreno o javnim politikama, predstavljamo Vam analizu povodom 100 dana rade Vlade na temu regulacije "lizinga radne snage" u Republici Srbiji... 

NAJAVA DOGAĐAJA