Radna prava; Zapošljavanje; Socijalna kohezija

Fondacija Centar za demokratiju se već godinama bavi standardom dostojanstvenog ili pristojnog rada, bori se protiv diskriminacije pri zapošljavanju, za bolju i efikasniju zaštitu prava zaposlenih, protiv rada na crno, za unapređene programe zapošljavanja teže zapošljivih grupa, za bolju pravnu regulativu i bolju institucionalnu zaštitu ugroženih na tržištu rada i na radu. (…)

NAJAVA DOGAĐAJA