• autor/i: Sarita Bradaš, Ivan Sekulović

Izveštaj i istraživanje u okviru projekta Unapređenje rodne ravnopravnosti

U okviru projekta Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške, sprovedeno je istraživanje o uključenosti rodne perspektive u lokalne politike zapošljavanja, „Rodna perspektiva u lokalnim politikama zapošljavanja autorke Sarite Bradaš.

Istovremeno, autor Ivan Sekulović priredio je izveštaj „Protiv diskriminacije žena – Mere u oblastima rada i zapošljavanja kao prioritet u strateškim dokumentima Srbije u procesu pristupanja EU.

Preuzmite ova dva temeljna i značajna dokumenta, koji daju uvid u realno stanje stvari kada je u pitanju rodna perspektiva i položaj žena u oblastima rada i zapošljavanja, kao i preporuke i predlozi za unapređenje ovog položaja.

PREUZIMANJE: 

 


PDF format  EPUB format

 


PDF format  EPUB format

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA