Monitoring izveštaj mera tokom vanrednog stanja u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, javnog zdravlja i zaštite potrošača i obrazovanja

Jul 2020.

Monitoring izveštaj mera tokom vanrednog stanja u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, javnog zdravlja i zaštite potrošača i obrazovanja sačinile su tri radne grupe Nacionalnog konventa – Radna grupa za pregovaračka poglavlja 2 i 19 – Socijalna politka i zapošljavanje, radna grupa za pregovaračka poglavlja 25 i 26 – Nauka i istraživanje i Obrazovanje i kultura i radna grupa za pregovaračko poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja.

Objedinjavanje analiza ove tri radne grupe imalo je za cilj da se, u skladu sa odlukom Programskog saveta NKEU, prikaže situacija u tzv. socijalnoj sferi gde je pandemija bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2 proizvela ogromne neposredne posledice – u oblasti zapošljavanja, radnih odnosa i tržišta rada, socijalne zaštite, ugroženih društvenih grupa i radu socijalnih ustanova, uvođenja online nastave, i naravno, u sektoru zdravstva koje je ponelo najveći teret u borbi protv zarazne bolest Covid 19.

NAJAVA DOGAĐAJA