• autor/i: NKEU

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2020.

Jul 2021.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Autori: Andrea Radonjanin, Bojana Selaković, Bojana Todorović, Dragan Roganović, Dragiša Mijačić, Dušan Protić, Gordana Lazarević, Igor Novaković, Jelena Rančić, Jovana Spremo, Kori Udovički, Lidija Radulović, Maja Stojanović, Marijana Radovanović, Marko Malović, Miloš Milovanović, Nataša Dragojlović, Nataša Đereg, Nataša Gligorijević, Nataša Vučković, Nemanja Nenadić, Nikola Božić, Nikola Marković, Sanja Filipović, Slobodan Krstović, Sonja Stojanović Gajić, Srđan Majstorović, Vida Uzelac, Zlatko Stefanović, Zvezdan Kalmar

Izvor: eukonvent.org

NAJAVA DOGAĐAJA