• autor/i: Jovana Misailović

Analiza „Problem zapošljivosti mladih na tržištu rada u Republici Srbiji“

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Novembar 2022.

Analiza „Problem zapošljivosti mladih na tržištu rada u Republici Srbiji“ autorke Jovane Misailović izrađena je u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“.

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA