• autor/i: Simo Vuković

Analiza „Merenje i plaćanje radnog učinka u zdravstvu“

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Decembar 2022.

Analiza „Merenje i plaćanje radnog učinka u zdravstvu“ autora Sime Vukovića izrađena je u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“.

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA