• autor/i: Srećko Mihailović, Vojislav Mihailović

Stariji radnici - neki na poslu, a neki ni posla ni penzije

Fond Centar za demokratiju započeo je pre nekoliko meseci rad na projektu Zaustavimo diskriminaciju starih i podržimo aktivne forme starenja…

Među brojnim predrasudama našeg svakodnevnog života su i one o nekorisnosti i istrošenosti starijih članova društvene zajednice. Da paradoks bude veći, koliko god se produžava životni vek, toliko se snižava granica ili linija prelaska iz srednje u stariju životnu dob. Postoje različiti načini otpisivanja starijih, a jedan posebno drastičan i dramatičan je njihovo isključivanje iz sveta rada gubljenjem posla sa slabim izgledima za ponovno zapošljavanje.

Fond Centar za demokratiju započeo je pre nekoliko meseci rad na projektu Zaustavimo diskriminaciju starih i podržimo aktivne forme starenja…

NAJAVA DOGAĐAJA