• autor/i: Milena Vujović, Ksenija Petovar, Srećko Mihailović, Vojislav Mihailović

Korupcija protiv dostojanstvenog rada

"Svemu mogu da se oduprem izuzev iskušenju" - Oscar Wilde

Pravo i moral održavaju političke zajednice i predstavljaju temeljne vrednosti. Ali, pojedinac u zajednici treba da se podčinjava njihovim normama, koje ga ograničavaju u njegovim slobodnim htenjima i činjenjima, pojedinac ih često doživljava kao ograničenje svojih ličnih interesa.

Postoji jedan aforizam Oskara Vajlda koji kaže: „Svemu mogu da se oduprem izuzev iskušenju“. Sročeno u formi paradoksa, pa ipak uverljivo. Svaka korupcija počinje popuštanjem iskušenju. Ali šta je iskušenje? Je li to deficit ispunjenih potreba, materijalne ili psihološke prirode? Ili koruptivna ljudska priroda dolazi u konflikt sa usvojenim moralnim vrednostima?

NAJAVA DOGAĐAJA