• autor/i: Milena Vujović, Nataša Nikolić, Bojana Ružić

Dostojanstven rad i siva ekonomija

KA EFIKASNIJEM SUZBIJANJU NEFORMALNOG RADA I SIVE EKONOMIJE

Fondacija “Centar za demokratiju” je u junu 2013. započela sprovođenje projekta “Ka efikasnijem suzbijanju neformalnog rada i sive ekonomije”. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse kancelarije u Beogradu i deo je programa “Dostojanstven rad”.

U svom višegodišnjem bavljenju problemima iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava, a u najvećoj meri pravima radnika i promocijom principa dostojanstvenog rada, pitanje sive ekonomije i neformalnog rada kao jednog od njenih najzastupljenijih pojavnih oblika mnogo puta je bilo u fokusu naših aktivnosti...

Publikacija “Dostojanstven rad i siva ekonomija” predstavlja sveobuhvatni prikaz sive ekonomije i njenog uticaja na dostojanstven rad, sa preporukama koje bi vodile njenom smanjenju...

NAJAVA DOGAĐAJA