• Beograd

Predstavljanje rezultata projekta Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU

Predstavljanje rezultata projekta Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU

NAJAVA DOGAĐAJA