Debata: Sindikat i potencijal za novo članstvo (3.9.2020)

„Sindikat i potencijal za novo članstvo“ (Radna prava su naša prava)

NAJAVA DOGAĐAJA