Panel VI: Romi i rad - šta se promenilo? (Godišnja konferencija „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“)

Godišnja konferencija „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“ Panel VI: Romi i rad - šta se promenilo?

NAJAVA DOGAĐAJA