Nataša Vučković, FCD - Vladavina prava, građani i razvoj

„Povezujemo tačke“ / „Connecting the Dots“

Konferencija „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“, u okviru projekta „Povezujemo tačke“ (24.2.2021) 

NAJAVA DOGAĐAJA