Sarita Bradaš, FCD

„Radna prava su naša prava“

Sarita Bradaš, FCD

Sarita Bradaš (FCD) – izjava nakon debate „Sezonski rad u Srbiji“, održane u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ (16.4.2021)

NAJAVA DOGAĐAJA