Nataša Vučković na konferenciji povodom platforme Evropske unije „Konferencija o budućnosti Evrope“

„Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija u svetlu Konferencije o budućnosti Evrope“

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) Nataša Vučković učestvovala je 23. marta 2022. godine na konferenciji „Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija u svetlu Konferencije o budućnosti Evrope“.  

Nataša Vučković je govorila na ekspertskom panelu „Snažnija privreda, socijalna pravda i radna mesta“, a skup je održan u organizaciji Ministarstva za evropske integracije, kao doprinos Republike Srbije platformi Evropske unije „Konferencija o budućnosti Evrope“.

NAJAVA DOGAĐAJA