Preporuke i zaključci sa Konferencije „Agenda 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

„Agenda 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“

Doprinosi sa Konferencije „Agenda 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“ za budući rad Platforme „Održivi razvoj za sve“ - preporuke i završne reči (8.6.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA