Panel II: Socijalno preduzetništvo - potencijal za uključivanje najranjivijih grupa na tržište rada

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Panel II: Socijalno preduzetništvo - potencijal za uključivanje najranjivijih grupa na tržište rada

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“ održan je 15. marta 2023. godine u Beogradu.

NAJAVA DOGAĐAJA