Debata „Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

„Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“ - Debata (31.3.2023)

 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 31. marta 2023. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“

NAJAVA DOGAĐAJA