Debata „Da li si radnica ili si direktor?“

- Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena -

Debata „Da li si radnica ili si direktor?“ (18.5.2023)

 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 18. maja 2023. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Da li si radnica ili si direktor?“ (Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena). 

NAJAVA DOGAĐAJA