Kako smanjiti neformalnu ekonomiju i rad na crno?

Kako smanjiti neformalnu ekonomiju i rad na crno?

NAJAVA DOGAĐAJA

IZDVAJAMO

12. decembar 2019. | Beograd

Konferencija „Radna prava su naša prava“

12. decembar 2019. | Beograd

Zvanično počeo projekat LAWGEM