• 27. novembar 2014.
  • |  Beograd

Centar za demokratiju predstavio predlog praktične politike za suzbijanje rada na crno

Fondacija Centar za demokratiju predstavila je predlog praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti"

Problem rada na crno jedan je od najvećih društvenih i ekonomskih problema u Srbiji, a inspekcija rada jedan je od ključnih aktera koji može da doprinese suzbijanju tog problema, rečeno je na predstavljanju predloga praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti" koji je izradila Fondacija Centar za demokratiju. 

Predlog je rezultat detaljne analize, ankete o stavovima inspektora rada o ulozi i mogućnostima inspekcija rada u suzbijanju rada na crno i saradanji sa drugim institucijama u pogledu smanjenja ove pojave i konsultativnih sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici Inspektorata za rad, sindikata, Unije poslodavaca Srbije, Međunarodne organizacije rada, nevladinih organizacija, kao i predstavnici akademske zajednice. 

Fondacija Centar za demokratiju se kroz predlog praktične politike zalaže i daje preporuke da se uspostavi jedinstveni informacioni sistem kojem će pored inspekcije rada pristup imati i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, MUP, kao i Agencija za privredne registre, rečeno je na prezentaciji u Medija centru. 

Centar za demokratiju predstavio predlog praktične politike za suzbijanje rada na crno

Autor predloga praktične politike, profesor Univerziteta u Beogradu u penziji Ksenija Petovar rekla je da je prvi zaključak do koga se došlo u istraživanju to što ne postoji koordinacija različitih aktera koji mogu da utiču na smanjenje sive ekonomije. Uspostavljanje automatizovanog i javno dostupnog sistema omogućilo bi da se evidentiraju svi slučajevi kod kojih se utvrdi da je podneta prijava ili da je izvršena inspekcijska kontrola. 

Takođe, omogućiće da se dobije brža i detaljnija informacija o kontrolisanom predmetu, poređenje sa postojećim evidencijama u drugim službama o subjektu koji je predmet kontrole ili prijave, dodala je Petovar. 

Jedinstveni informacioni sistem bi, prema njenim rečima, mogao da svede na minimum probleme koje anketirani inspektori rada navode kao najčešće u svojim aktivnostima u vezi sa suzbijanjem neprijavljenog rada, među kojima je iz izbegavanje poslodavca, odnosno ovlašćenih lica u firmi da odgovore na zahteve inspektora i pruže im potrebnu dokumentaciju. 

Autor predloga praktične politike, profesor Univerziteta u Beogradu u penziji Ksenija Petovar

Preporučila je, takođe, da bi bilo korisno uspostaviti internet stranicu odnosno sajt Inspektorata za rad, kao i nastavak saradnje sa članicama Međunarodne asocijacije inspekcije rada i regionalne asocijacije. Ona je ukazala da je u anketi učestvovalo 38 inspektora od 250 njih, tačnije oko 15 odsto njih se odazvalo i učestvovalo u anketi. 

Rečeno je i da je veoma važno povećanje medijske vidljivosti i aktivnosti koje su usmerene ka upoznavanju javnosti sa radom inspekcija, a jedan od modaliteta mogle bi da budu nacionalne kampanje širenja znanja o ulozi inspekcije rada u suzbijanju neformalnog rada i štetnosti te pojave za društvo. 

Implementacija preporuka Fondacije, kako kažu njeni predstavnici, doprineće unapređenju rada inspekcija rada i drugih institucija uključenih u informacioni sistem, a doprineće i ukupnoj borbi protiv sive ekonomije. 

Koordinator projekta i autor predloga praktične politike Milena Vujović ocenila je da rad na crno predstavlja veliki problem za građane Srbije. 

Ona je na prezentaciji praktične politike rekla da inspekcije rada imaju brojna ovlašćenja i značajnu ulogu u pogledu kontrole i suzbijanja neprijavljenog rada. 

Koordinator projekta i autor predloga praktične politike Milena Vujović

Prema rezultatima ankete sprovedene u okviru projekta, kao najveće probleme u tehničkoj opremljenosti inspekcija rada, inspektori su naveli nedovoljno umrežene i dostupne podatke i nepostojanje baze podataka, dodala je Vujović. 

Trenutna stopa neformalne zaposlenosti, prema Anketi o radnoj snazi, iznosi 21,2 odsto, a u aprilu je bila 17 odsto, ukazala je Milena Vujović. 

Ona je podsetila da je od aprila 2012. godine stopa neprijavljenog rada u Srbiji u porastu. 

Nacionalni koordinator za Srbiju Međunarodne organizacije rada (MOR) Jovan Protić ukazao je da bi od velike koristi bila razmena iskustva i sugestija sa inspekcijama rada u regionu i da će aktivnosti MOR-a od polovine iduće godine biti usmerene ka tome. 

Kako je kazao, plan je da se od iduće godine radi na suzbijanju dečjeg rada, odnosno tome kako da se podigne nivo prepoznavanja ove pojave među inspektorima rada. 

Jovan Protić je najavio da će MOR pomoći u povećanju tehničke opremljenosti Inspekcije rada i njenom povezivanju sa policijom. 

Generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković i nacionalni koordinator za Srbiju Međunarodne organizacije rada (MOR) Jovan Protić

Maja Ilić iz Inspektorata za rad rekla je da se svake nedelje povećava broj inspekcijskih nadzora i da inspektori sada kontrolišu silose, kao i one koji su angažovani u proizvodnji derivata nafte. 

Fokus je, kako je kazala, na smanjenju rada na crno, kao i na kontroli bezbednosti zdravlja na radu budući da je primetno da se u poslenjih pet, šest godina na radu povređivalo oko 20 odsto onih koji rade na crno. 

Maja Ilić je dodala je da nedovoljna sredstva nisu omogućila bolju informatičku opremljenost inspekcije. 

Fondacija Centar za demokratiju je predlog praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti" izradila u okviru projekta "Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno", koji sprovodi u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2014. uz podršku Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji. 

Izvori: Tanjug, Beta

Pozivamo Vas da podržite naš predlog praktične politike – pošaljite nam svoje ime, prezime ili naziv organizacije i e-mail (na milena@centaronline.org ili putem Facebook / Twitter poruke) i postanite deo Mreže podrške za reformu, reorganizaciju i modernizaciju inspekcije rada. 

Predlog praktične politike podržala je koalicija Crno na belo i u okviru nje Udruženje građana Zajedno zajedno, Timočki klub, Fondacija Dokukino i Resurs centar Majdanpek. 

Naš predlog praktične politike podržan je i od strane UGS Nezavisnost, Centra modernih veština i ENECA (Economic Expert Community Association) iz Niša. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA