• 31. januar 2015.
  • |  Vrnjačka Banja

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu "Građani za reformu inspekcija"

U Vrnjačkoj Banji održan drugi trening za organizacije civilnog društva "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji"

U okviru projekta "Građani za reformu inspekcija" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Fondacijom Dokukino, 30. i 31. januara 2014. godine u Vrnjačkoj Banji je održana druga radionica za organizacije civilnog društva pod nazivom "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji"

Cilj ovog treninga bio je da se organizacije članice koalicije na projektu osnaže za bolju i efikasniju komunikaciju sa građanima uz pomoć novih komunikacijskih alata i kanala. Pre svega, stekli su znanja i veštine o zagovaranju na internetu i korišćenju društvenih mreža u ove svrhe, a konkretno u cilju boljeg povezivanja građana sa inspekcijskim službama i podizanje svesti o značaju reforme inspekcijskog sistema. 

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu Građani za reformu inspekcija

Na osnovu teorijskih znanja koje su učesnici stekli na prvom treningu u Kraljevu, novostečenih veština i sugestija koje smo od predstavnika većeg broja organizacija civilnog društva dobili na pripremnim događajima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, započeto je sa razvojem ideja za mobilne i web aplikacije za bolje inspekcije. Ove ideje biće realizovane u narednih mesec dana uz pomoć programera i stručnjaka, a građani će imati priliku da ih putem interneta podrže svojim glasovima o čemu ćemo blagovremeno izveštavati. 

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu Građani za reformu inspekcija

Učesnici treninga su bili predstavnici šest organizacija civilnog društva sa kojima aktivno sarađujemo na projektu: Timočki klub, Resurs centar Majdanpek, Evropski pokret Kraljevo, Forca Požega, Artesa Kikinda, Zajedno zajedno Beograd

Fondacija Centar za demokratiju

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu Građani za reformu inspekcija

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu Građani za reformu inspekcija

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu Građani za reformu inspekcija

Održan drugi trening za članove koalicije na projektu Građani za reformu inspekcija

Drugi trening za organizacije civilnog društva "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji" u Vrnjačkoj Banji

NAJAVA DOGAĐAJA