• 31. juli 2014.
  • |  Beograd

Rezultati saradnje građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava

Centar za demokratiju prezentovao rezultate projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"

Fondacija Centar za demokratiju prezentovala je u velikoj sali Medija centra u Beogradu, rezultate projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"

Projekat je deo akcije za unapređenje uslova za dostojanstven rad "Crno na belo – zajedno smo glasniji" . Tokom poslednje dve godine aktivisti su razgovarali sa preko 20.000 ljudi na uličnim akcijama u 20 gradova Srbije, a pravnici dali preko 1.000 pravnih saveta. Pored praćenja izmene zakonodavnog okvira, ove godine je nastavljeno sa informisanjem zaposlenih i onih koji traže posao o njihovim pravima, navela je Bojana Ružić koordinatorka projekta u Centru za demokratiju. 

I dalje više desetina hiljada radnika ne može da naplati svoju zaradu na mesečnom nivou, a 30% radno sposobnog stanovništva radi na crno. Prema ranijim istraživanjima svaka druga žena koja traži posao žrtva je diskriminacije, o čemu su sakupljena mnoga svedočanstva. Produžavanje ugovora o radu na svakih mesec dana česta je praksa, a nesigurnost radnika u ovom slučaju velika, jer ne zna da li će sačuvati posao i narednog meseca. Kako bi zadržao svoje radno mesto najčešće se ne usuđuje da zahteva neka druga prava, kao što su nadoknada za prekovremeni rad, zaštita od mobinga, korišćenje odsustva u slučaju bolesti, zaštitu od diskriminacije po različitim osnovama... 

Rezultati saradnje građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava

Na konferenciji je o programu Dostojanstvenog rada govorio Jovan Protić, predstavnik Međunarodne organizacije rada (MOR). 

Bogdan Gavanski šef misije Instituta za održive zajedince predstavio je dostignuća programa "Građansko društvo za budućnost" kroz koji je podržano efikasno zagovaranje na nacionalnom nivou po pitanjima od suštinskog značaja za ispunjavanje standarda Evropske unije i ukupan demokratski razvoj društva, kao i građanski aktivizam u zajednicama širom Srbije. 

Inicijativa "Crno na belo" je zahvaljujući ovom programu finansijski podržala 5 projekata i uključila nove organizacije. Svetlana Kozić iz udruženje žena "Artesa" iz Kikinde prenela je koliko je za članice ove organizacije, inače preduzetnice, ovaj projekat bio važan. One su predstavile "nevidljive radnike" odnosno važnost ostvarivanja prava iz radnog odnosa i za radnike koji rade u nelegalnim, odnosno neregistrovanim biznisima. Govorila je i o istraživanju i zaključcima do kojih su došli, kao i o potrebi formiranja inicijative preduzetnika za suzbijanje sive ekonomije. 

Snežana Pavković, predstavnica Timočkog kluba iz Knjaževca, govorila je o kampanji "Kaži i ti glasno" i rezultatima ankete sa "lakim pitanjima" u vezi sa radom koju su lokalne organizacije tokom juna i jula sprovele u 12 gradova širom Srbije, kao i na EXIT festivalu gde je svoj glas dala mlađa populacija. 

Rezultati saradnje građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava

U okviru kampanje snimljene su i video priče o građanima čija su radna prava bila povređena i koji su rešili da se kroz postojeće pravne mehanizme za njih izbore, o položaju preduzetnika, ulozi sindikata, čime smo nastavili da koncept Dostojanstvenog rada predstavljamo iz svih uglova. Svoju priču ispričala je i Angelina Zečević koja je uspela da dobije radni spor povodom nezakonitog otkaza. 

Bojana Ružić je dodala da koalicija aktivno sarađuje sa predstavnicima najrelevantnijih institucija i prati njihov rad. Na internetu aktivnosti inicijative "Crno na belo" prati više desetina hiljada ljudi. 

Projekat je sproveden u partnerstvu sa organizacijama "Zajedno zajedno" iz Beograda, "Timočki klub" iz Knjaževca, "Resurs centar" iz Majdanpeka i fondacijom "Dokukino", a podržan je od strane USAID preko Instituta za održive zajednice u okviru programa "Građansko društvo za budućnost”. 

Fondacija Centar za demokratiju

Rezultati saradnje građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava

NAJAVA DOGAĐAJA