• 10. april 2015.

Građani za reformu inspekcija – akcije u Knjaževcu, Beogradu, Požegi, Kikindi i Kraljevu

U pet gradova u Srbiji organizujemo ulične akcije tokom kojih će građani moći da podele sa nama svoja iskustva sa inspekcijama

Fondacija Centar za demokratiju i članice koalicije na projektu "Građani za reformu inspekcija" Timočki klub, Resurs centar MajdanpekEvropski pokret Kraljevo, Forca Požega, Artesa Kikinda, Zajedno zajedno Beograd, organizovaće ulične akcije u pet gradova u Srbiji. 

Akcije tokom kojih će građani moći da podele sa nama svoja iskustva sa inspekcijama, biće održane u Knjaževcu, Beogradu, Požegi, Kikindi i Kraljevu. 

Plan održavanja akcija: 

  • Knjaževac, petak, 10. april 2015. 
  • Beograd, utorak, 14. april 2015. 
  • Požega, sreda, 15. april 2015. 
  • Kikinda, četvrtak, 16. april 2015. 
  • Kraljevo, petak, 17. april 2015. 

Ovim projektom želimo da doprinesemo da građani i civilno društvo utiču na reformu javne uprave i, u okviru te reforme, na promenu sistema inspekcija u Srbiji. Građani su, kroz različite svoje uloge, kao zaposleni, kao poslodavci, zainteresovani da inspekcije budu profesionalne, efikasne i da rade na transparentan način kako bi se ostvarila vladavina prava, borba protiv korupcije, jednaki uslovi za poslovanje i socio-ekonomski razvoj. 

Namera nam je da u javnosti ukažemo na potrebu reforme inspekcijskog sistema, da građane i organizacije civilnog društva uključimo u raspravu o ovom važnom pitanju tako što će ukazati na probleme s kojima se suočavaju. 

U cilju uticaja na zakonski okvir u oblasti inspekcijskog nadzora pripremili smo preporuke koje su nastale na osnovu studije izrađene u sklopu ovog projekta, a posebno na osnovu zaključaka sa radionica koje smo tokom februara i marta održali sa relevantnim akterima u 6 gradova Srbije

Fondacija Centar za demokratiju započela je u januaru 2014. godine sprovođenje projekta pod nazivom "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnijem inspeksijskom sistemu" koji finansira Evropska unija u sklopu programa Podrške civilnom društvu u Republici Srbiji. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA