• 24. april 2015.
  • |  Beograd

Građani Srbije za reformu inspekcija

Predstavljeni rezultati projekta Centra za demokratiju "Građani za reformu inspekcija"

Priprema akcionog plana za usklađivanje novog Zakona o inspekcijskom nadzoru sa drugim zakonima, objedinjavanje određenih inspekcijskih službi u republičkom delokrugu, uspostavljanje mehanizama koordinacije inspekcijskih službi na lokalnom nivou i definisanje mehanizama za kontrolu rada inspektora, samo su neke od preporuka Fondacije Centar za demokratiju, predstavljene u okviru rezultata projekta "Građani za reformu inspekcija", koji finansira Evropska unija kroz program podrške civilnom društvu u Republici Srbiji. Projekat je pokrenut 2014. godine u cilju većeg uključivanja organizacija civilnog društva i građana u reformu javne uprave. 

"U okviru projekta formirali smo odbor stručnih saradnika, razgovarali smo sa inspektorima u sedam lokalnih samouprava širom Srbije, sproveli smo anketu o inspekcijama u kojoj je učestvovalo pet hiljada građana i uključili smo šest organizacija civilnog društva u razgovor na temu reforme inspekcija. Pored toga, sproveli smo ulične akcije u okviru kojih smo informisali građane Beograda, Kraljeva, Kikinde, Knjaževca i Požege", izjavila je Tijana Kljajević, koordinatorka projekta, iz Fondacije Centar za demokratiju. 

"Tokom rada na projektu 'Građani za reformu inspekcija' formirali smo preporuke za doprinos reformi inspekcijskog sistema, koje smo uputili donosiocima odluka. Ove preporuke imaju za cilj donošenje podzakonskih propisa i otklanjanje prepreka za efikasan inspekcijski nadzor na svim nivoima”, rekla je Jelena Jerinić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union. 

"U želji da aktivno uključimo građane u sam proces reformi inspekcijskog sistema formirali smo šest novih mobilnih i veb aplikacija, koje imaju za cilj da poboljšaju komunikaciju između građana i inspekcija. Na osnovu glasova građana i ocena stručnog žirija proglašene su tri pobedničke aplikacije. Ove aplikacije bave se komunalnim problemima, olakšavaju upućivanje prijava građana inspekcijskim službama i omogućavaju praćenje prijavljenih slučajeva", rekla je Lana Čubrić, projektna asistentkinja Fondacije Dokukino. 

Građani Srbije za reformu inspekcija

Prema rečima predstavnika Centra za demokratiju, usvajanje sistemskog Zakona o inspekcijskom nadzoru svakako predstavlja napredak u odnosu na raniju situaciju, posebno u pogledu onih pitanja koja do sada nisu bila uređena. Pozitivnu stranu novog Zakona o inspekcijskom nadzoru svakako predstavlja pojačavanje njihove preventivne uloge, poboljšanje koordinacije između inspekcijskih službi i prevazilaženje problema preklapanja u njihovom radu, čime se postiže veća efikasnost inspekcijskog sistema. Sa druge strane, postoji niz drugih koraka u reformi inspekcijskog sistema koje je potrebno preduzeti. 

Građani Srbije za reformu inspekcija

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA