• 8. juli 2016.
  • |  Beograd

Sednica Radne grupe NKEU povodom Izveštaja o skriningu za poglavlje 19

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji biće održana u petak, 8. jula 2016. u Beogradu

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) biće održana u petak, 8. jula 2016. u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije u Kralja Milana 14 u Beogradu, od 11 do 13.15 časova. 

Povod sednice je objavljivanje Izveštaja o skriningu za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i video sastanak održan 14. juna između predstavnika Evropske komisije i predstavnika nadležnih institucija Republike Srbije koji je u fokusu imao ovo poglavlje. 

Na sednici će članovima radne grupe biti predstavljene dosadašnje aktivnosti Pregovaračkog tima i nadležnog Ministarstva, opšti prikaz Izveštaja o skriningu, ali i stanje po pojedinačnim temama. 

Posebno vreme ostavljeno je za pitanja i odgovore, odnosno komentare i sugestije članova radne grupe. 

Kao što je već poznato, preporuka Evropske komisije je da se ovo poglavlje otvori za pregovore kada se ispuni zadato merilo – Akcioni plan za postepeno prenošenje pravnih tekovina Evropske unije i za izgradnju neophodnih kapaciteta za sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u svim oblastima na koje se poglavlje odnosi. 

Kakvu ulogu može imati Nacionalni konvent i radna grupa koja okuplja organizacije civilnog društva iz relevantnih oblasti u ovom procesu biće takođe tema ovog sastanka. 

***

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. 

Fondacija Centar za demokratiju u okviru Nacionalnog konventa o EU koordinira Radnu grupu XVII za poglavlja 2 i 19 – o slobodi kretanja radnika, socijalnoj politici i zapošljavanju. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA