• 8. decembar 2016.

Efekti primene izmena i dopuna Zakona o radu – dve godine kasnije

Predstavljanje publikacije "Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu" u četvrtak, 8. decembra 2016. u Beogradu

U četvrtak, 8. decembra 2016. godine od 12 do 13 časova, u Pres centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu biće predstavljena publikacija "Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu"

Cilj istraživanja bio je da se objedine zaključci o većem broju aktuelnih pitanja u radnom pravu danas. Analiza prema svojoj strukturi prati logiku efekata najavljenih 2014. – harmonizacija radnog prava sa međunarodnim pravom, uključujući i pravo Evropske unije, koliko je Zakon o radu uticao na smanjenje nezaposlenosti, odnosno na povećanje zaposlenosti u Srbiji, pitanje povećanja individualnih prava zaposlenih i uživanja kolektivnih prava, zaštita prava određenih grupa zaposlenih, itd. 

Poseban osvrt je na propuštenim šansama da se 2014. regulišu neki nedostaci u zakonskom tekstu koji postoje duže vreme, a od kojih neki stvaraju ozbiljne sistemske poremećaje u radnopravnom sistemu i umanjuju prava radno angažovanim licima. 

Zaključci koje će predstaviti prof. dr Mario Reljanović, glavni istraživač, prepoznaju i dobre i pozitivne tendencije razvoja radnog zakonodavstva. Autori su u ovoj publikaciji identifikovali i potencijalna rešenja i preporuke za zakonodavca, koje će moći da se iskoriste u godinama koje slede, a koje će po svemu sudeći doneti još jednu temeljnu reformu radnog zakonodavstva u Srbiji. 

Uvodnu reč daće Danilo Milić, menadžer programa Međunarodnog centra Olof Palme i Bojana Ružić, koautorka analize i koordinatorka projekta. 

Fondacija Centar za demokratiju je osnovana 1994, a socijalno-ekonomskim pitanjima kroz niz projekata i aktivnosti bavi se čitavu deceniju. Analiza koju predstavljamo sprovedena je u okviru projekta "Radna prava u Srbiji – praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje" koji smo započeli u cilju doprinosa reformama koje je u oblasti rada i zapošljavanja neophodno sprovesti u procesu evropskih integracija, odnosno usaglašavanja domaćeg pravnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije. 

Projekat se sprovodi uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme od maja ove godine sa namerom da se kroz uključivanje svih relevantnih učesnika, a posebno građana i građanki, pripreme kvalitetne preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Autorka publikacije je i Aleksandra Petrović, doktorantkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA