• 14. februar 2017.
  • |  Beograd

Usvojen Akcioni plan za 2017. godinu

Fondacija Centar za demokratiju usvojila Akcioni plan za 2017. godinu

Centar za demokratiju usvojio je Akcioni plan za 2017. godinu u koji su ugrađene nove teme, ideje i metode, prilagođavajući Strateški plan razvoja organizacije promenama u okruženju u kojem deluje. 

Nova strategija komunikacije, proširenje partnerske mreže, više regionalnih inicijativa čine glavne tačke našeg godišnjeg Akcionog plana. 

U 2017. godine Centar nastavlja tri glavna programa: 

  • Organizuje javni dijalog o strateškim i aktuelnim pitanjima 
  • Prati poštovanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i radnih prava 
  • Zastupa evropske vrednosti, demokratske procedure i vladavinu prava 

Radujemo se novim izazovima, projektima i saradnji sa dosadašnjim, ali i novim saradnicima, i nadamo se da ćemo, još efektnije i vidljivije, nastaviti da pružamo doprinos društvu i poboljšanju položaja korisnika naših programa i usluga. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA