• 17. februar 2017.
  • |  Beograd

Saopštenje povodom sve učestalijih neregularnosti prilikom angažovanja radnika preko agencija za zapošljavanje

Pozivamo sve nadležne organe i zainteresovane strane da ubrzaju proces izrade Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje

Povodom sve češćih slučajeva neregulisanih pitanja u vezi sa tzv. lizingom radne snage, Fondacija Centar za demokratiju poziva sve nadležne organe i zainteresovane strane da ubrzaju proces izrade Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje, za kojim očigledno postoji ogromna potreba. Određene pravne praznine i neusklađenosti ostavljaju prostor za različita tumačenja i zloupotrebe, čega smo svedoci svakodnevno. Posledice su, kao i uvek, vidljive na strani najugroženijih, a to su nezaposleni koji prihvataju posao pod uslovima koji su daleko od standarda dostojanstvenog rada. 

Baveći se kontinuirano unapređenjem pravnog okvira u oblasti rada, Centar za demokratiju poziva sve aktere da se uključe kako bi se postojeći problemi i moguća rešenja razmotrili iz raznih uglova u nameri da se ova oblast reguliše u skladu sa najboljom praksom i potrebom poštovanja radnih prava. 

Fondacija Centar za demokratiju, Koordinator radne grupe za poglavlja 2. i 19 Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji

Preporučujemo Vam da pročitate i Analizu povodom 100 dana rada Vlade na temu regulacije "lizinga radne snage" u Republici Srbiji, koju je izradio Centar u okviru projekta "Svi imamo pravo na rad pod jednakim uslovima"

NAJAVA DOGAĐAJA