• 3. maj 2017.
  • |  Beograd

Centar za demokratiju citiran u izveštaju Evropske mreže za socijalnu politiku 2017/07

U ovom izveštaju, Evropska mreža za socijalnu politiku, bavi se pitanjem zapošljavanja preko privatnih agencija za zapošljavanje u Srbiji. Konstatuje se da je ovo oblast koja je najmanje regulisana zakonom, te da u tako neregulisanoj situaciji dolazi do kršenja radnih prava zaposlenih. U tom kontekstu, citiran je izveštaj Fondacije Centar za demokratiju „Regulacija lizinga radne snage u Srbiji“ u kome se prikazuju najčešći oblici nepoštovanja radnih prava zaposlenih. 

Izveštaji Evropske mreže pripremaju se za potrebe Evropske komisije.

ESPN – Flash Report 2017-07 – RS February 2017. 

Citirani izveštaj Centra za demokratiju možete pogledati ovde:
http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1758/regulacija-lizinga-radne-snage-u-republici-srbiji

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA