• 24. novembar 2017.
  • |  Beograd

Тrening „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije” namenjen Radnoj grupi 17 NKEU

Trening „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije” namenjen Radnoj grupi 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) biće održan u petak, 24. novembra 2017. godine u Hotelu Šumadija (Šumadijski Trg 8, Beograd) od 10 do 16 časova

Imajući u vidu ocene u Izveštaju o napretku Srbije za 2016. godinu u delu koji se odnosi na Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, da Srbija nije dovoljno pripremljena za pregovore u poglavlju 19, a da je zakonodavstvo Srbije samo delimično usaglašeno sa pravnim tekovinama EU u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, smatramo da je izuzetno važno da predstavnici sindikata i udruženja građana koji se bave ovom tematikom budu upoznati sa značajem onih EU direktiva koje predstavljaju opšti okvir za regulisanje prava u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. 

Trening će voditi Bojana Ružić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nataša Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava. 

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme sprovodi projekat „Dostojanstveno raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata“ koji za cilj ima doprinos promociji i primeni standarda dostojanstvenog rada u Srbiji. U sklopu ovog projekta obezbeđena je i podrška izgradnji kapaciteta naše Radne grupe kroz održavanje sastanaka i treninga. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA