• 22. maj 2018.
  • |  Beograd

Sastanak i trening za članove Radne grupe 17 NKEU

Fondacija Centar za demokratiju održala je sastanak i trening za članove Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Fondacija Centar za demokratiju održala je 22. maja 2018. godine u Hotelu Palace u Beogradu sastanak i trening za članove Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 2 – Slobodno kretanje radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Na sastanku „Poglavlja 2 i 19 – Šta je novo i gde smo sada“ razmatran je Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 2 i 19, kao i priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 19. 

Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ukazala je na sve izazove u ovom Poglavlju sa kojima se Vlada, Ministarstvo i Pregovarački tim susreću, dok su Ivan Sekulović i Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju predstavili trendove u oblasti socijalne politike i zapošljavanja iz ugla civilnog društva. 

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ koji FCD realizuje uz podršku Olof Palme Centra. 

Nakon sastanka održan je i trening za članove Radne grupe na kome su trenerice Sarita Bradaš i Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji vodile učesnike kroz proces monitoringa i evaluacije javnih politika u oblasti socijalne politike i zapošljavanja. Učesnici su u malim grupama radili na monitoringu i evaluaciji Izveštaja o napretku Srbije u Poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je mehanizam koji omogućava učešće civilnog društva u procesu pristupanja Srbije EU i neposrednu saradnju sa državnim institucijama zaduženim za vođenje pregovora. Konvent okuplja više od 600 organizacija civilnog društva kako bi pratio tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja i davao analitički doprinos. Projekat finansira Evropska unija.

NAJAVA DOGAĐAJA