• 12. februar 2019.

Uskoro novi kurs - Politeia goes regional!

Sedam godina nakon održavanja poslednjeg kursa Politeie, Fondacija Centar za demokratiju u aprilu 2019. godine ponovo organizuje kurseve za mlade. Politeia se sada širi na regionalni nivo kroz projekat Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe). 

Od 1997. godine, kada je održana prva Politeia, skoro dve hiljade mladih je osnaženo za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Imajući u vidu odličan izbor predavača, interaktivnu metodologiju učenja, kao i sjajno kvalifikovane polaznike, Politeia je danas prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih neformalnih nastavnih programa na ovim prostorima. 

Neke od glavnih tema na ovogodišnjoj Politei biće:

  • Evropa i Zapadni Balkan - integracije i proširenje; Reforme kao domaći zadatak za zemlje Zapadnog Balkana - ključni izazovi; Ogranizacija reformi kroz poglavlja 
  • Vladavina prava i osnovna prava - strateška perspektiva i implementacija reformi 
  • Zapošljavanje i socijalna kohezija; Socijalna dimenzija EU integracija; EU programi za mlade 2014-2020; 
  • Osmišljavanje i nadgledanje javnih politika; Neformalni i strukturni dijalog između mladih i donosioca odluka 

Ukoliko vam je pojam evropskih integracija blizak i želite da saznate više o javnim politikama, da se bolje upoznate sa konceptom vladavine prava i socijalne kohezije, pozivamo vas budete jedan od polaznika prve regionalne Politeie! Otvaranje prijava uskoro! 

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA