• 24. april 2019.
  • |  Beograd

Kako pomoći usklađivanje rada i roditeljstva u Srbiji?

Predstavnici Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš i Ivan Sekulović učestvovali su na nacionalnoj konferenciji „Rad i roditeljstvo u Srbiji”, održanoj 24. aprila 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Fondacije Divac.

Imajući u vidu podatke da je Srbija na začelju regiona kada je u pitanju usklađivanje rada i roditeljstva, konferencija je organizovana sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na ovu značajnu temu i da se kroz diskusiju dođe do rešenja za poboljšanje socio-ekonomskih i radnih prava samohranih roditelja.

Prema statistikama 85% samohranih roditelja smatra da im je položaj ugrožen. Problemi nastaju i zbog činjenice da pojam jednoroditeljske porodice i samohranog roditelja nije jasno definisan i da njihova distinkcija nije jasno određena.

Tokom konferencije, učesnicima su predstavljeni rezultati i preporuke analize Fondacije Ana i Vlade Divac Položaj samohranih roditelja na tržištu rada u Republici Srbiji, koja je imala za cilj da prikupi informacije o mogućnostima pristupa tržištu rada i uzrocima nezaposlenosti roditelja koji sami brinu o deci i omogućila preporuke za unapređenje politika u ovoj oblasti.

„Politike usklađivanja porodičnih i profesionalnih obaveza postaju sve značajnije polje državne intervencije. Država nastoji da različitim merama pomogne roditeljima da što je u moguće većoj meri ostvare svoje potrebe i usklade roditeljstvo i radno angažovanje. Ovde su važne i informacije o stavovima poslodavaca i njihovoj spremnosti da pruže podršku roditeljima, a koje smo prikupili u okviru publikacije „Usklađivanje rada i roditeljstva“, istakla je Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja za demografiju i populacionu politiku. 

Kako pomoći usklađivanje rada i roditeljstva u srbiji?

Leoneta Pajer, predstavnica Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji istakla je da “je usklađivanje rada i roditeljstva svakodnevni izazov žena i muškaraca u čitavoj Evropi. Nova direktiva EU, između ostalog ima za cilj fleksibilnije radne sate i uzimanje roditeljskog odsustva za očeve nakon rođenja deteta što ima za cilj da pomogne zaposlenim roditeljima. Evropska unija će nastaviti da podržava projekte poput ovog da bi se nastavila borba za fer i inkluzivno društvo”.

“Fondacija Ana i Vlade Divac od 2009. pruža podršku samozapošljavanju i preduzetništvu I socijalnom preduzetništvu i podršku organizacijama civilnog društva koje rade sa decom i porodicama, majkama i ženama. Do sada je više od 60 žena podržano kroz dodelu sredstava za pokretanje ili proširenje posla. Takođe, najugroženijim jednoroditeljskim porodicama svake godine Fondacija Divac pruža i neophodnu humanitarnu pomoć, istakla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac koja je istakla i koliko je značajna podrška delegacije Evropske unije u Srbiji kada je u pitanju ova tema, kao i saradnja međusektorskih partnera i kompanija.

Konferenciji su prisustvovali i brojna udruženja roditelja i žena.

Nacionalna konferencija organizovana je u okviru projekta „Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Centrom za dostojanstveni rad i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. 

Izvor: Fondacija Divac

NAJAVA DOGAĐAJA