• 26. februar 2020.

Partnerstvo za otvorenu upravu

Fondacija Centar za demokratiju sa zadovoljstvom ističe da je izabrana u članstvo Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu javnu upravu u periodu 2020. – 2022. godine.

Fondacija će se svojim angažmanom u Radnoj grupi zalagati, kao i do sada, za što veću odgovornost, transparentnost i otvorenost uprave. Za upravu koja će služiti i biti na usluzi svim građanima, na što efikasniji i efektivniji način.

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu osnovana je 2011. godine od strane predstavnika vlada i civilnog društva kako bi ujedinili snage zarad promovisanja odgovornog, responzivnog i inkluzivnog upravljanja u svetu. Partnerstvo trenutno broji 78 država članica od kojih je jedna i Srbija, a koja se ovoj Inicijativi priključila 2012. godine.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA