• 6. maj 2020.

Radna prava u Srbiji u vreme pandemije

Fondacija Centar za demokratiju, u saradnji sa Centrom lokalne demokratije LDA Knjaževac i Centrom lokalne demokratije LDA Subotica, a u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, organizovali su on-line radionicu za mlade iz oblasti radnih prava. Juče, 5. maja, putem Zoom platforme održan je webinar: „Radna prava u Srbiji tokom vanrednog stanja“. Tridesetak predstavnika nevladinih organizacija, sindikata i zainteresovanih mladih iz Knjaževca i Subotice, učestvovali su u ovom razgovoru. Koja su radna prava garantovana kroz međunarodna dokumenta, kakav je položaj mladih u svetu rada u našoj državi, kakav je pravni okvir radnih prava u redovnim i vanrednim situacijama? 

Stručnjaci iz oblasti radnih prava, prvo Sarita Bradaš, istraživačica FCD, govorila je o garantovanim radnim pravima mladih u međunarodnim dokumentima, o raspoloživosti poslova, mogućnostima zapošljavanja mladih na tržištu rada u Srbiji, a zatim je Ivan Sekulović, savetnik za javne politike u FCD, dao primere kršenja radnih prava tokom vanrednog stanja i predstavio analizu „Pandemija COVID-a 19 i radna prava u Srbiji“

Tokom diskusije su postavljena različita pitanja vezana za radna prava u vreme pandemije COVID-19: delovanje inspekcije rada u vezi sa zaštitom na radu i bezbednosti tokom vanrednog stanja, kontroli uslova i zaštitne opreme; prava poslodavaca u vezi sa određivanjem rada od kuće ili dolaska na radno mesto; ugroženost zaposlenih koji rade na određeno vreme i njihovih prava u vanrednom stanju; problem radnika prinuđenih da rade na crno, itd.

Webinar „Radna prava u vanrednom stanju“ deo su projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji partnerski realizuju organizacije Fondacija Centar za demokratiju i CRTA iz Beograda, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA sa sedištem u Strazburu, 9 agencija za lokalnu demokratiju koje formiraju Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju BNLD sa sedištem u Skoplju, Youth Act iz Albanije i Sodem iz Turske. Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju 

NAJAVA DOGAĐAJA